Hiển thị một kết quả duy nhất

Hạt giống củ
Su hào, củ dền, củ cải, củ sâm

Hạt giống củ

Cà rốt mini

15,000 / 100 Hạt

Hạt giống củ

Cà rốt Newton

15,000 / 100 Hạt

Hạt giống củ

Cà rốt nhiều màu

15,000 / 0,2 Gram

Hạt giống củ

Cà rốt tím

15,000 / 100 Hạt

Hạt giống củ

Củ cải đen

15,000 / 10 Hạt

Hạt giống củ

Củ cải đỏ

15,000 / 5 Gram

Hạt giống củ

Củ cải đỏ sapa

15,000 / 20 Gram

Hạt giống củ

Củ cải khổng lồ

15,000 / 10 Hạt

Hạt giống củ

Củ cải ruột đỏ

15,000 / 2 Gram

Hạt giống củ

Củ cải trắng

15,000 / 20 Gram

Hạt giống củ

Củ cải xanh ruột đỏ

15,000 / 2 Gram

Hạt giống củ

Củ dền

15,000 / 0,2 Gram

Hạt giống củ

Củ dền đỏ dài

15,000 / 2 Gram

Hạt giống củ

Củ đậu

15,000 / 10 Gram

Hạt giống củ

Sâm hàn quốc

20,000 / 5 Hạt

Hạt giống củ

Su hào tím

15,000 / 0,2 Gram

Hạt giống củ

Su hào xanh

15,000 / 0,2 Gram